setstats
1
Mastana Shah Balochistani Ashram
V. & P.O. JAGMALWALI
Via Kalanwali, Distt. Sirsa,
(Haryana) Pin 125201 India.
Google Map

Phones
91-1696-286300, 286307, 230300,

Fax
91-1696-286300

Sacha Sauda Roohani Ashram
Pocket A-2, Keshavpurm,
Lawarance Road, Delhi - 35

Phones
91-11-27392233, 27391133
Address:
Email:
U.S.A.
Gursewak Rai
grai@zindaram.com

U.K.
Naresh Kumar
naresh.data@gmail.com

India
Dalbir Kainth
dalbir_79@rediffmail.com
mbajagmalwali@gmail.com
spiritualitymba@yahoo.com
mbajagmalwali@hotmail.com